Logo
Matoz
3 months ago
😍😍😍😍😍😍
Matoz
4 months ago
آخرین پروژه بلاک چین عمومی Block (مجموعاً 78 میلیون) به عنوان امیدوارکننده ترین پروژه بلاک چین زیرساخت پس از اتریوم توسط صنعت رتبه بندی شده است و توسط چندین صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر سرمایه گذاری شده است. ثبت نام به تازگی باز شد لینک ثبت نام:
https://www.block.website/...
😍 ثبت نام کنید تا ماینینگ توان محاسباتی رایگان دریافت کنید و دوستان خود را برای بدست آوردن استخراج قدرت محاسباتی سه سطحی ارتقا دهید. سیستم مالی غیرمتمرکز (DeFi) پروتکل بومی زنجیره عمومی Block هرگز کنترل یا تبعیض قائل نمی شود. شما می توانید در هر کجای دنیا وجوه ارسال کنید، دریافت کنید، وام بگیرید، سود کسب کنید، و