Logo
Khan Salar
آخرین اطلاعیه
پاداش افتتاح حساب کاربری جدید: پس از ثبت نام، پلت فرم به طور خودکار 310 USDT می دهد، که 10 USDT به طور خودکار به حساب کیف پول هوشمند شما توزیع می شود، که می تواند هر روز درآمد ماینینگ ایجاد کند (باید هر روز به صورت دستی جمع آوری شود، منقضی شده است) ، برای فعال کردن حساب باید حداقل 10 USDT یا بالاتر شارژ کنید، بار اول برای شارژ مجدد 1% پاداش، برای هر شارژ سپرده ثانویه به بالا 1.5% پاداش تعلق می گیرد و همچنین می توانید در فعالیت باز کردن جعبه شانس شرکت کنید. 300 USDT به عنوان پاداش برای قرارداد تعهد معدن استفاده می شود. اصل سرمایه گذاری و پاداش 310 USDT ارائه شده توسط پلتفرم فرم می
11 months ago (E)

No replys yet!

It seems that this publication does not yet have any comments. In order to respond to this publication from Khan Salar, click on at the bottom under it